vytlačiť Login odporučiť A- a-

Témy, články, vyhlásenia:

PÁPČANSKÝ KLUB - občianske združenie
PÁPČANSKÝ KLUB ako občianske združenie...

1.diskoteka pápčancov v Drienčanoch
pozývam všetkých zabavychtivých aby sa...

III. ročník akcie Dedina ožíva, Papčanský dv...
22. júla 2006 sme sa...

YOU!
STARAJ SA O VECI VEREJNÉ A VECI VEREJNOPROSPEŠNÉ!!!

Pod našimi krídlami:
Stanovy | Prihláška

logoPÁPČANSKÝ KLUB
Občianske združenie

Vitajte na našej stránke!

História Pápčanského Klubu sa traduje už niekoľko rokov dozadu. Oficiálny status Občianskeho združenia získal až 11. augusta 2006 registráciou na Ministerstve vnútra SR.

O Klube:

Sídlo: Papča 7, 980 23
Právna forma: 701 Združenia (zväz, spolok, spoločnosť, klub, a i.)
Hlavná činnosť: 91332 Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov
Pápčanský Klub - občianske združenie
Pápčanský Klub začal svoju oficiálnu činnosť dňa 11. 8. 2006.
Predseda: Lukáš Kiš, Pápča 7, 0904 412 580, lukaskis(at)papca.sk
Tajomníci: Michal Petrinec, Pápča 14, 0944 005 550, michal(at)papca.sk
Dušan Ulický, Pápča 21, 0904 503 124, dudko(at)papca.sk
Sekretár: Tomáš Kožiak, Pápča 1, 0908 479 706, tomo(at)papca.sk
Iné info o Klube: IČO: 42008107
DIČ: 202 299 5337
Bankové spojenie:
FIO Banka a.s., č. účtu: 210 066 0283 / 8330
IBAN: SK2983300000002100660283
Web: www.klub.papca.sk
E-mail: klub(at)papca.sk