vytlačiť Login odporučiť A- a-

Témy, články, vyhlásenia:

PÁPČANSKÝ KLUB - občianske združenie
PÁPČANSKÝ KLUB ako občianske združenie...

1.diskoteka pápčancov v Drienčanoch
pozývam všetkých zabavychtivých aby sa...

III. ročník akcie Dedina ožíva, Papčanský dv...
22. júla 2006 sme sa...

YOU!
STARAJ SA O VECI VEREJNÉ A VECI VEREJNOPROSPEŠNÉ!!!

Pod našimi krídlami:
Stanovy | Prihláška

logoPÁPČANSKÝ KLUB
Občianske združenie

Činnosť Klubu a služby pre Vás ...

Prioritná činnosť Klubu spočíva v službách pre región, tvorba europrojektov, získavanie finančný prostriedkov k dosiahnutiu tohoto cieľa z EU, fondov SR, v neposlednom rade od sponzorov a vlastnej činnosti.

Staráme sa o niektoré každodenné starosti obyvateľov, pomáhame so zabezpečovaním informatizácie našej obce, jej revitalizáciu a obnovu.

Pápčanský Klub sa okrem aktivít pre rozvoj regiónu zaoberá službami pre verejnosť a verejné podujatia.
Spoluorganizujeme zábavy, diskotéky, môžeme pre Vás zabezpečiť audio/video a svetelnú reprodukciu, kompletnú prípravu pre verejnú reprodukciu.

Fotografickú dokumentáciu z niektorých akcií si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Prestavbu a doplnenie fotogalérie a ostatných častí týchto stránok máme v pláne v I.Q tohto roka. Ďakujeme za strpenie.

K Vašim službám...