vytlačiť Login odporučiť A- a-

Témy, články, vyhlásenia:

PÁPČANSKÝ KLUB - občianske združenie
PÁPČANSKÝ KLUB ako občianske združenie...

1.diskoteka pápčancov v Drienčanoch
pozývam všetkých zabavychtivých aby sa...

III. ročník akcie Dedina ožíva, Papčanský dv...
22. júla 2006 sme sa...

YOU!
STARAJ SA O VECI VEREJNÉ A VECI VEREJNOPROSPEŠNÉ!!!

Pod našimi krídlami:
Stanovy | Prihláška

logoPÁPČANSKÝ KLUB
Občianske združenie

Naše Projekty

Aktuálne pripravované a prebiehajúce projekty:

2010

Žiadosť o finančný grant z prostriedkov MAS Malohont vo výzve
"
REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU"
Názov projektu:
„Zveľadíme Zvonicu – zachránime pamiatku“
Popis:
Nutná rekonštrukcia prvkov dominanty obci Papča, národnej kultúrnej pamiatky – Drevenej zvonice. Zachovanie jedinečného kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Zároveň skrášliť a zdôraznit jej vzhľad a výzor z vonku a vytvorenie pamätného kútika obce v jej spodnej, inak nevyužitej časti.
Autor projektu:
Lukáš Kiš
Garant / Manažer:
Lukáš Kiš
Vedený pod ozn.
Projekt MAS 04/2010
Stav:
podaný (5. 5. 2010), schválený (21. 6. 2010), realizácia predĺžená do 31. mája 2011
Žiadosť o finančný grant z prostriedkov BBSK podľa VZN BBSK č. 5/2007
Názov projektu:
„Rekonštrukcia verejných priestranstiev v miestnej časti Papča“
Popis:

Projekt rieši rekonštrukciu verejných prienstranstiev v miestnej časti Papča patriacej k obci Drienčany (ďalej len Obec), t.j. vstupné priestranstvá do Obce a centrum obce v ktorom sa nachádza Zvonica, ktorá je vedená ako NKP.

Autor projektu:
Lukáš Kiš
Garant / Manažer:
Lukáš Kiš
Vedený pod ozn.
VZN č.5/2007 BBSK Projekt 2010
Stav:
podaný (23. 4. 2010), nepodporený :-(

2009

Žiadosť o finančný grant z prostriedkov BBSK podľa VZN BBSK č. 5/2007
Názov projektu:
„Úprava a ohradenie vodojemu, vybudovanie šachty a úprava trasy vodovodu a zachytenie prameňa“
Popis:
Úprava a ohradenie vodojemu, vybudovanie šachty a úprava trasy vodovodu a zachytenie prameňa
Autor projektu:
Ing. Vladimír Libiak st.
Garant / Manažer:
Lukáš Kiš
Vedený pod ozn.
VZN č.5/2007 BBSK Projekt 2010
Stav:
podaný (15. 3. 2009), schválený (15. 7. 2009), zrealizovaný (1. 12. 2009)