vytlačiť Login odporučiť A- a-

Témy, články, vyhlásenia:

PÁPČANSKÝ KLUB - občianske združenie
PÁPČANSKÝ KLUB ako občianske združenie...

1.diskoteka pápčancov v Drienčanoch
pozývam všetkých zabavychtivých aby sa...

III. ročník akcie Dedina ožíva, Papčanský dv...
22. júla 2006 sme sa...

YOU!
STARAJ SA O VECI VEREJNÉ A VECI VEREJNOPROSPEŠNÉ!!!

Pod našimi krídlami:
Stanovy | Prihláška

logoPÁPČANSKÝ KLUB
Občianske združenie

Z histórie ...

Pod pojmom Klub sa u našincov dlhé roky rozumela miestna klubovňa a osadenstvo obce.
Nepísaní zakladatelia Vlado Libiak a Michal Petrinec vdýchli čaro a život do predtým nevyužitej malej miestnosti, ktorá v dávnej minulosti slúžila ako požiarna zbrojnica. Pod touto hlavičkou sa organizovali diskotéky, športová činnosť, a tiež pravidelné tradičné "vatry".